Privacybeleid

Hoe wij uw informatie verzamelen

Wanneer u iets van onze website koopt, aanvaardt u dat wij de persoonlijke informatie die u ons verstrekt verzamelen met het oog op de correcte distributie van de gekochte artikelen. Deze persoonsgegevens omvatten uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Alleen met uw toestemming mogen wij de verstrekte informatie gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor zij oorspronkelijk was bedoeld, zoals e-mailmarketing.

Wanneer u onze website bezoekt, moet u begrijpen dat wij automatisch het internetprotocol (IP)-adres van uw computer ontvangen om ons informatie te geven over uw browser en besturingssysteem. Wanneer u door onze website bladert, kunnen wij gegevens over uw bezoek verzamelen, zoals:

  • Welke pagina’s zijn bekeken;
  • De hoeveelheid tijd die op elke pagina wordt doorgebracht;
  • Het aantal keren dat u een bepaalde pagina hebt bezocht;
  • De interacties die je op deze pagina’s hebt gehad

De gegevens die wij verzamelen zijn waar mogelijk anoniem en worden gebruikt om ons te vertellen welke pagina’s de meeste activiteit ontvangen om ons te helpen onze klanten in het algemeen te begrijpen. Alle verzamelde gegevens geven ons een beter inzicht in ons klantenbestand en worden alleen gebruikt om ons te helpen onze service te ontwikkelen en onze klanten een betere ervaring te bieden. Wij kunnen websites van derden, zoals Google Analytics, gebruiken om ons te helpen bij de verwerking van gegevens die wij verzamelen. Wij verzekeren u in ieder geval dat wij deze werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier zullen uitvoeren.

Contactgegevens

Als u zich zorgen maakt of als u meer informatie wilt over ons gebruik van gegevens of deze mededeling, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op support@vio-wellness.com.

De informatie die wij verzamelen

Wanneer u persoonlijke informatie verstrekt om een transactie te voltooien, moet u de verstrekte gegevens verifiëren. Deze omvatten uw krediet-/debetkaartnummer, uw facturatie- en leveringsadres, alsook uw toestemming om deze informatie te bewaren voor het doel waarvoor ze bestemd is, en enkel voor dat specifieke doel, tenzij anders vermeld.

Voor alle persoonlijke informatie om secundaire redenen, zoals e-mailmarketing, is uw directe toestemming nodig om de informatie voor dergelijke doeleinden te bewaren. Indien u afziet van marketing, zullen wij de informatie niet langer bewaren dan noodzakelijk is op grond van de aard van het oorspronkelijk beoogde doel. U kunt zich te allen tijde afmelden, van gedachten veranderen of uw toestemming om contact met u op te nemen volledig intrekken. Neem hiervoor gewoon contact met ons op.

Veiligheid

Om uw informatie te beschermen, gebruiken wij veiligheidsmaatregelen die voldoen aan richtlijnen die zijn opgesteld om aan de EU-normen te voldoen. Dit omvat alle relevante computerbeveiligingen en beveiligde bestanden en gebouwen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt om de manier waarop wij deze informatie gebruiken en opslaan te beschermen.

Recht op toegang

Wij begrijpen dat uw informatie voor u van het grootste belang is en wij vinden dat de manier waarop wij informatie gebruiken, opslaan en delen volledig transparant moet zijn. Onder de nieuwe Data Protection Regulations (GDPR, vanaf mei 2018) heb je het recht om alle persoonlijke informatie die we over je hebben in te zien. Om een kopie van deze informatie te krijgen, kunt u contact met ons opnemen. Als de informatie die wij hebben onjuist of niet actueel is, kunt u contact met ons opnemen om deze te wijzigen.

Gebruik van cookies en andere soortgelijke technologieën

Door onze website via welk apparaat dan ook te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat wij cookies gebruiken om onze dienstverlening te verbeteren. De manier waarop wij cookies gebruiken kan veranderen, maar alle veranderingen worden hier vermeld en zijn onmiddellijk van kracht. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met alle wijzigingen die wij aanbrengen in de manier waarop wij cookies gebruiken.

Cookies worden gebruikt om algemene online gebruiksgegevens te verzamelen via een klein tekstbestand. De bestanden worden verzonden en opgeslagen op uw elektronische apparaat wanneer u onze website bezoekt. De verzamelde gegevens zijn uitsluitend van statistische aard en bevatten geen persoonlijke of identificerende informatie. Het doel is de online ervaring voor klanten te verbeteren door u te helpen de juiste diensten en producten aan te bieden.

Wanneer u de Site bezoekt, vragen wij uw toestemming voor de instellingen van alle andere cookies dan de strikt noodzakelijke. U kunt bestaande cookies verwijderen en sommige of alle soorten cookies in de toekomst desgewenst uitschakelen. Om sommige of alle soorten cookies uit te schakelen, moet u de instellingen van uw browser wijzigen. Als u van gedachten verandert, kunt u de cookies weer inschakelen. Het uitschakelen van cookies in uw browser kan uw toegang tot de Site beperken. Meer informatie over cookies vindt u op allaboutcookies.org.

Openbaarmaking

Wij mogen uw gegevens alleen bekendmaken als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, of als u onze Algemene Voorwaarden schendt.

Amendementen

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen en adviseren u deze verklaring regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen.

Links van derden

Deze Site bevat links naar andere websites waarover wij geen controle hebben. Zodra u deze websites bezoekt, bent u onderworpen aan hun eigen voorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze andere sites en kunnen de veiligheid van uw Persoonlijke Gegevens die daar worden verzameld niet garanderen.

Gegevensbescherming

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de volgende principes:

  • Wij verwerken uw persoonsgegevens rechtmatig, eerlijk en op transparante wijze;
  • Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden; elke verdere verwerking die wij verrichten is verenigbaar met het oorspronkelijke doel waarvoor wij ze hebben verzameld;
  • Wij verwerken alleen persoonsgegevens die adequaat en relevant zijn en beperkt zijn tot hetgeen noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor zij worden verwerkt;
  • Wij nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat alle persoonsgegevens nauwkeurig zijn en waar nodig worden bijgewerkt;
  • Wij bewaren persoonsgegevens in een vorm die u identificeert niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking; en
  • Wij verwerken persoonsgegevens veilig en op een manier die beschermt tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking, onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

Wanneer wij om uw persoonsgegevens vragen, zullen wij u vertellen of u wettelijk of contractueel verplicht bent deze gegevens te verstrekken en wat er gebeurt als u de gegevens niet verstrekt.

Elk verzoek om toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zal rechtstreeks aan u worden gericht en zal informatie bevatten over waarom wij de persoonsgegevens nodig hebben en wat ermee zal worden gedaan.