Voorwaarden en Condities

Welkom op de website van Vio Wellness (hieronder aangeduid als “wij”, “Vio Wellness”, “Website”, “Site”, “Bedrijf”). Vio Wellness (hieronder aangeduid als “Vio Wellness”, “wij”, “ons” of “onze”) verstrekt de op de website beschikbare diensten aan u onder de volgende voorwaarden.

Lees het volgende zorgvuldig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw gebruik van de site te begrijpen. Door vio-wellness.com te bezoeken, aanvaardt u en stemt u in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, bent u onderworpen aan de voorwaarden die voor die website gelden en wij raden u aan deze voorwaarden te raadplegen.

Privacy

Door onze website te gebruiken, aanvaardt u dat wij de door u verstrekte persoonsgegevens verzamelen met het oog op de correcte distributie van aangekochte artikelen. Door deze te verstrekken geeft u toestemming voor het gebruik ervan door Vio Wellness.

De informatie die wij verzamelen bestaat uit naam, adres, telefoonnummer, e-mail en creditcardgegevens. Alle andere informatie die u wenst te verstrekken wordt naar eigen goeddunken en naar eigen inzicht aangeboden.

Als u onze website bezoekt, kunnen wij gegevens verzamelen over uw bezoeken, zoals de bekeken pagina’s, de tijd die op elke pagina wordt doorgebracht, het aantal keren dat elke pagina wordt bezocht en de interacties die u op deze pagina’s hebt gehad.

Wij mogen deze informatie alleen voor interne doeleinden gebruiken om onze bedrijfsprocessen te beoordelen: verbetering van de website, bedrijfs- en marketingontwikkeling.

Deze informatie wordt alleen intern gebruikt en niet doorgegeven aan personen buiten het bedrijf.

Alleen met uw toestemming mogen wij de verstrekte informatie gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld was (zoals e-mailmarketing). Wij kunnen persoonlijke informatie bekendmaken om te voldoen aan een juridisch proces of overheidsverzoek.

Alle aan ons verstrekte informatie waarom niet is gevraagd, gebeurt op initiatief van de klant.

Wij passen fysieke, elektronische en procedurele waarborgen toe om uw persoonsgegevens te beschermen. Als een deel van het bedrijf wordt verkocht, gaat u akkoord met de overdracht van deze persoonlijke informatie.

Wij kunnen websites van derden, zoals Google Analytics, gebruiken om ons te helpen bij de verwerking van gegevens die wij verzamelen. Wij verzekeren u in ieder geval dat wij deze werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier zullen uitvoeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor een inbreuk op de beveiliging buiten onze controle om. Ondanks alle inspanningen is er altijd een risico dat de beveiliging wordt doorbroken. Dit is een realiteit van alle internetgebruik. Ondanks al onze inspanningen worden de persoonlijke gegevens die u verstrekt op eigen risico verstrekt.

Het bovenstaande privacybeleid kan van tijd tot tijd worden aangepast en verbeterd. U gaat akkoord met deze wijzigingen door het bovenstaande Privacybeleid van tijd tot tijd te raadplegen.

Producten bestellen en bestelling accepteren

Door op de knop Bestelling bevestigen te klikken, plaatst u uw bestelaanvraag voor goederen van de website. U wordt door een reeks eenvoudige instructies geleid bij het plaatsen van een bestelling.

Zodra u uw bestelling heeft geplaatst, sturen wij u een bevestiging met een betalingskenmerk en de waarde van uw bestelling, die van uw creditcard/debetkaart is afgeschreven.

Als u informatie wenst over uw bestelling(en), neem dan contact met ons op via support@vio-wellness.com.

We kunnen uw bestelling niet accepteren als een door u besteld artikel niet op voorraad is, of als we geen toestemming voor uw betaling kunnen krijgen of als we een product- of prijsfout ontdekken.

Wij behouden ons het recht voor om elk aanbod tot aankoop door u op elk moment af te wijzen.

Als wij uw bestelling niet kunnen uitvoeren, nemen wij per e-mail contact met u op om u hiervan op de hoogte te stellen.

Productbeschrijvingen

Wij treffen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat alle gegevens, beschrijvingen en productprijzen op de website juist zijn op het moment dat de desbetreffende informatie in het systeem werd ingevoerd. Dit is niet altijd actueel. Wij kunnen de prijs van een product niet bevestigen totdat uw bestelling is aanvaard in overeenstemming met ons beleid inzake de aanvaarding van bestellingen hierboven.

Wij proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn bij het beschrijven van producten op de website. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving of als gevolg van bepaalde beperkingen die zich voordoen door het mechanisme van de website, kunnen wij echter niet garanderen dat productbeschrijvingen, kleuren of andere inhoud die beschikbaar is op de website nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn.

Prijs & betalingen

Alle prijzen voor producten op de website zijn exclusief verzendkosten. De prijs van het product (inclusief BTW) is de prijs die op de bestelpagina’s is vermeld toen u uw bestelling plaatste. Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de prijs van het aan u geadviseerde product correct is.

Wij zullen wijzigingen in het BTW-tarief doorgeven. Als het btw-tarief verandert tussen de datum van uw bestelling en de datum waarop wij het product leveren, passen wij het btw-tarief dat u betaalt aan, tenzij u het product al volledig hebt betaald voordat de wijziging van het btw-tarief van kracht wordt.

De totale kosten van uw bestelling zijn de prijs van de bestelde producten en de leveringskosten zoals vermeld in het gedeelte over de levering.

Het is altijd mogelijk dat, ondanks onze inspanningen, sommige van de producten die wij verkopen onjuist geprijsd zijn. Normaal gesproken controleren wij de prijzen voordat wij uw bestelling accepteren, zodat wij, wanneer de juiste prijs van een product op uw besteldatum lager is dan de door ons opgegeven prijs op uw besteldatum, het lagere bedrag in rekening brengen. Als de juiste prijs van het product op de datum van uw bestelling hoger is dan de vermelde prijs, nemen wij contact met u op voor uw instructies voordat wij uw bestelling accepteren. Als wij uw bestelling accepteren en verwerken waarbij een prijsfout duidelijk en onmiskenbaar is en redelijkerwijs door u als een foutieve prijsstelling had kunnen worden herkend, kunnen wij de overeenkomst beëindigen, u de door u betaalde bedragen terugbetalen en de aan u geleverde goederen terugvorderen.

Betalingen kunnen worden verricht via een van de methoden die in het betalingsgedeelte van deze website worden gespecificeerd en betalingen zullen van uw rekening worden afgeschreven en verrekend zoals uiteengezet in het betalingsgedeelte van deze website.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vertragingen als gevolg van kaartvalidatiecontroles.

Alle juridische geschillen in verband met kaartverwerking worden behandeld volgens Engels recht.

Overdracht van eigendom

Wij behouden de juridische eigendom van de goederen totdat u de volledige betaling heeft verricht en deze betaling door ons is ontvangen. De juridische eigendom van de goederen zal onmiddellijk naar ons terugkeren als wij een dergelijke betaling aan u terugbetalen. Alle producten die wij u leveren zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mogen niet worden doorverkocht.

Levering en aanvaarding

Wij streven ernaar alle bestellingen binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling te verzenden.

Bestellingen worden binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van de bestelling geleverd. De aan u opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.

Voor alle bestellingen moet bij ontvangst worden getekend. Geleverd tijdens normale werkuren. Als dit niet mogelijk is, kunt u ons een alternatief adres geven.

Vio Wellness aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vertraagde levering door derden. Zodra u de goederen heeft ontvangen, draagt u alle risico’s van de goederen.

Bij ontvangst van de goederen moet u de goederen inspecteren en wordt u geacht de goederen te hebben aanvaard, tenzij u ons laat weten dat u de bestelling hebt geannuleerd en/of u de goederen retourneert in overeenstemming met het onderstaande beleid inzake de retourprocedure. Indien een dergelijke actie niet wordt ondernomen, zijn wij niet verplicht een eventuele latere afkeuring van de goederen te aanvaarden. Uw wettelijke rechten worden niet aangetast. Als u niet de volledige bestelling hebt ontvangen zoals beschreven in de e-mail ter bevestiging van de bestelling die u wordt toegezonden wanneer een bestelling is ontvangen, neem dan contact met ons op via support@vio-wellness.com.

Terugkeerprocedure

Alle goederen die ongeopend of ongebruikt zijn, kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geruild of terugbetaald. Om hygiënische redenen kunnen wij gebruikte of geopende goederen niet terugbetalen of omruilen. Voor een retourzending stuurt u een e-mail naar support@vio-wellness.com met de volgende informatie – het referentienummer van de bestelling, de reden van de retourzending en of u een terugbetaling of omruiling wenst.

Wij zullen u een retourautorisatienummer geven, waarna u de ongeopende goederen met het retourautorisatienummer erbij kunt terugsturen. Stuur naar Vio Business Ltd, Old Gloucester Street, Londen, WC1N 3AX, Verenigd Koninkrijk. Wij kunnen helaas geen portokosten terugbetalen als u van gedachten bent veranderd over uw aankoop.

Annulering

Elke annulering moet binnen 24 uur gebeuren. Om ons op de hoogte te brengen, stuurt u een e-mail naar support@vio-wellness.com met het woord annulering en het ordernummer in het onderwerp.

Als u uw bestelling annuleert nadat wij de goederen hebben verzonden, volgt u de procedure die wordt beschreven in het beleid voor de retourprocedure hierboven. Uw wettelijke rechten worden niet aangetast. Tot onze spijt kunnen wij geen portokosten terugbetalen als u van gedachten bent veranderd nadat de goederen zijn verzonden.

Klantenservice

Als u vragen hebt over de goederen, suggesties of vragen met betrekking tot de website en/of producten, neem dan contact met ons op via +44 203 925 5769, of als u contact met ons wilt opnemen via e-mail, neem dan contact op via support@vio-wellness.com.

Beperkte aansprakelijkheid

De bepalingen van dit hoofdstuk hebben alleen betrekking op het gebruik van deze website en doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten van consumenten of andere door ons verleende rechten in verband met de aankoop van onze goederen op deze website.

Het materiaal op onze site wordt verstrekt op een “as is” basis zonder garanties, voorwaarden of waarborgen met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan. Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij, andere leden van ons concern en met ons verbonden derden hierbij uitdrukkelijk uit:

 • Alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden die anderszins zouden kunnen worden geïmpliceerd door de wet, het gewoonterecht of het billijkheidsrecht.
 • Elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte of gevolgschade die een gebruiker lijdt in verband met onze site of in verband met het gebruik, het onvermogen tot gebruik, of de resultaten van het gebruik van onze site, de daaraan gekoppelde websites en het daarop geplaatste materiaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elke aansprakelijkheid voor:
  • Verlies van inkomen of inkomsten
  • Verlies van zaken
  • Verlies van winst of contracten
  • Verlies van verwachte besparingen
  • Verlies van gegevens
  • Verlies van goodwill
  • Verspilling van management- of kantoortijd; en
  • Voor enig ander verlies of schade van welke aard dan ook, hoe dan ook ontstaan en veroorzaakt door onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contractbreuk of anderszins, zelfs indien voorzienbaar, met dien verstande dat deze voorwaarde claims voor verlies van of schade aan uw materiële eigendom of enige andere claims voor direct financieel verlies die niet worden uitgesloten door een van de hierboven genoemde categorieën, niet uitsluit.
 • Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, noch op onze aansprakelijkheid voor een bedrieglijke voorstelling van zaken of een onjuiste voorstelling van fundamentele zaken, noch op enige andere aansprakelijkheid die krachtens het toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Beperkte licenties

Met betrekking tot alle op de website beschikbare inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, afbeeldingen, logo’s en knoppen, verlenen wij u een beperkte, herroepbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de website.

Deze beperkte licentie omvat niet het recht om (i) de website of een deel ervan in te kaderen of gebruik te maken van framingtechnieken; (ii) de website of de inhoud ervan te wijzigen of te downloaden (met uitzondering van caching of voor zover nodig om de inhoud te bekijken); (iii) de website of de inhoud ervan anders dan voor persoonlijk gebruik aan te wenden; (iv) afgeleide werken te maken op basis van de website of de inhoud ervan; (v) rekeninginformatie te verzamelen ten behoeve van een andere partij; (vi) metatags of andere “verborgen tekst” gebruiken waarin onze naam of de handelsmerken worden gebruikt; of (vii) software robots, spiders, crawlers of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens te gebruiken, of enige andere actie te ondernemen die een onredelijke belasting of belasting van onze infrastructuur kan vormen.

Wij verlenen u tevens een beperkte, herroepbare en niet-exclusieve licentie om een hyperlink te creëren naar de homepage van de website, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

Een website die linkt naar onze website (i) mag linken naar onze inhoud, maar deze niet repliceren; (ii) mag niet impliceren dat wij een dergelijke website of zijn diensten of producten goedkeuren; (iii) mag zijn relatie met ons niet verkeerd voorstellen; (iv) mag geen inhoud bevatten die kan worden opgevat als onsmakelijk, obsceen, beledigend of controversieel, en mag alleen inhoud bevatten die wettig en geschikt is voor alle leeftijden; (v) ons of onze producten of diensten niet op een onjuiste, misleidende, denigrerende of anderszins aanstootgevende of verwerpelijke manier afbeelden, of ons associëren met ongewenste producten, diensten of meningen; (vi) mag geen enkel handelsmerk gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming; en (vii) mag geen link plaatsen naar een andere pagina van de website dan de homepage. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, verzoeken dat u een link naar de website verwijdert, en na ontvangst van een dergelijk verzoek dient u een dergelijke link onmiddellijk te verwijderen. Elk ongeoorloofd gebruik door u van de website beëindigt de beperkte licentie zoals uiteengezet in dit beleid, zonder afbreuk te doen aan enig ander rechtsmiddel waarin de toepasselijke wetgeving voorziet.

Intellectueel eigendom

Alle op de website beschikbare inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, tekst, grafieken, logo’s, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips, gegevenscompilaties en software, en de compilatie daarvan (gezamenlijk de “Inhoud”) is eigendom van Vio Business Ltd, haar filialen, partners of licentiegevers, en wordt beschermd door auteursrechtwetten.

De handelsmerken, logo’s en dienstmerken die op de site worden getoond (gezamenlijk de “Handelsmerken”) zijn de geregistreerde en ongeregistreerde merken van Vio Wellness, haar filialen, licentiegevers of partners, en worden beschermd door handelsmerkwetten. Alle andere Handelsmerken die geen eigendom zijn van Vio Wellness, haar filialen, partners of licentiegevers en die op de site verschijnen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars, die al dan niet verbonden zijn met, verbonden zijn aan of gesponsord worden door ons. Behalve zoals uiteengezet in het Beperkte Licentiebeleid hierboven, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, mogen noch de Inhoud, de Handelsmerken, noch enig ander deel van de site worden gebruikt, gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, benaderd, gewijzigd of anderszins geëxploiteerd, geheel of gedeeltelijk, voor enig doel zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vio Wellness.

Links van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van off-site pagina’s of andere sites die aan of van de site gekoppeld zijn. Links op de site zijn alleen voor het gemak en vormen geen goedkeuring door ons, onze gelieerde bedrijven of onze partners van de inhoud, het product, de dienst of de leverancier waarnaar wordt verwezen. Het linken naar of van off-site pagina’s of andere sites is op eigen risico.

Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en wij staan niet in voor het aanbod van off-site pagina’s of andere sites die gekoppeld zijn aan of van de site, noch aanvaarden wij enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de handelingen, inhoud, producten of diensten van dergelijke pagina’s en sites, inclusief, zonder beperking, hun privacyverklaringen en voorwaarden.

U dient de voorwaarden en het privacybeleid van alle off-site pagina’s en andere sites die u bezoekt zorgvuldig door te nemen.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord ons te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen voor enig verlies, schade of kosten, inclusief redelijke juridische kosten, als gevolg van enige claim, actie of eis van derden die voortvloeit uit ongeoorloofd gebruik van de site door u.

U gaat er ook mee akkoord ons schadeloos te stellen voor enig verlies, schade of kosten, inclusief redelijke juridische kosten, als gevolg van uw gebruik van software robots, spiders, crawlers of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens, of enige andere actie die u onderneemt die een onredelijke belasting of belasting van onze infrastructuur vormt.

Wijzigingen in de voorwaarden van de website

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, de websitevoorwaarden te allen tijde te wijzigen door de wijzigingen op de site te plaatsen. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht na plaatsing op de site. Door de site te blijven gebruiken stemt u in met al deze websitevoorwaarden. Wij kunnen, met of zonder voorafgaande kennisgeving, elk van de door deze websitevoorwaarden verleende rechten beëindigen. U zult onmiddellijk voldoen aan elke beëindiging of andere kennisgeving, inclusief, indien van toepassing, door alle gebruik van de site te staken.

Alle vragen over de bovenstaande Algemene Voorwaarden moeten worden gericht aan support@vio-wellness.com.